BILBAO ARTIZARRAK FUTBOL KLUBA OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Nicolás Palazuelo Novoa jaunak,  Bilbao Artizarrak FK-aren batzorde kudeatzailearen presidente legez, klubaren sozietate-estatutuetan aurreikusitakoaren arabera, bazkideen Ohiko Batzar Nagusia deitzen du 2021eko maiatzaren 22rako, 10:00etan lehen deialdian eta 10:30etan bigarrenean.

COVID-19ak sortutako osasun krisiari aurre egiteko prebentzio, euste eta koordinazioko premiazko neurriei buruzko Martxoaren 29ko 2/2021 Legearen azken Xedapenetako laugarrenak baimena ematen die klub eta federazioei haien organo kolegiatuen batzarrak bideokonferentziaren bidez egiteko 2021 osoan zehar, nahiz eta estatutuetan xedaturik ez egon.

Xedapen horren babespean, batzarra bideokonferentziaren bidez ospatuko da bertaratze eskubidea duten guztiontzat. Batzarrean parte hartzeko argibideak bazkideen posta elektronikoetara helaraziko dira hurrengo egunetan zehar.

GAI-ZERRENDA

1 – 2019/20 DENBORALDIKO KONTUEN BALANTZEA ONARTZEA

2 – 2020/21 DENBORALDIKO AURREKONTUA ONARTZEA

3 – HAUTESKUNDE DEIALDIA

4 – NORBERAK LEKARKEENA

Bilbon, 2021eko maiatzaren 6an